MPS Klima - Klimatyzacja - Wentylacja - Chłodnictwo - Rybnik

Wentylacja

 

   Bywa, Ĺźe w niektórych domach, mieszkaniach czy zakładach pracy, pomimo stosowania urządzeń chłodzących (klimatyzatorów), osoby przebywające w tych pomieszczeniach mają wraĹźenie braku powietrza. Spowodowane jest to brakiem lub złym systemem wentylacji powietrza. Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach jest moĹźliwa jedynie poprzez stale odnawianie go powietrzem świeĹźym. Według badań higenicznych konieczna jest wymiana powietrza na poziomie minimum 0,5 - 1,0 wymiany na godzinę. 

Instalujemy głównie trzy podstawowe rodzaje wentylacji z wykorzystaniem central wentylacyjnych, centralek, bądĹş innych podzespołów dobieranych indywidualnie :

  • wentylacja mechaniczna nawiewna - (nadciśnieniowa) - to doprowadzenie powietrza do pomieszczenia w sposób zorganizowany, w wyniku powstałego nadciśnienia nastepuje wypływ powietrza do pomieszczenia przez otwory w przegrodach budowlanych w sposób zorganizowany lub niekontrolowany;
  • wentylacja mechaniczna wywiewna (podciśnieniowa) - to usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób zorganizowany, w wyniku powstałego podciśnienia nastepuje napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory w przegrodach budowlanych w sposób zorganizowany lub niekontrolowany;
  • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - to zorganizowany sposób doprowadzania i odprowadzania zblilansowanej ilości powietrza wentylującego pomieszczenie, ale dla zapewnienia odpowiedniego stanu powietrza w pomieszczeniu jest to najwłaściwszy sposób wentylacji, chociaĹź wymaga on stosowania dwóch układów przewodów (nawiewnych i wywiewnych)

Doprowadzanie powietrza i jego rozdział następuje za pomocą wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, wykorzystując do tego sieci przewodów wentylacyjnych, wyposaĹźonych w odpowiednie otwory nawiewne i wywiewne (kratki wentylacyjne). W zaleĹźności od doboru większej lub mniejszej ilości powietrza nawiewnego w stosunku do powietrza wywiewanego, stwarza się w wentylowanym pomieszczeniu nadciśnienie względnie podciśnienie w odniesieniu do wolnej atmosfery albo teĹź w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. W urządzeniach tych celowa jest praca wyłącznie na powietrzu zewnętrznym.

 • wentylacja nawiewno-wywiewnej kuchni wraz z odciągiem przez okapy.  Oddzielną grupę realizowanych usług w naszej firmie stanowią projekty wentylacji dla obiektów gastronomicznych. Problem wentylacji kuchni pojawia się bardzo często, jako element składowy instalacji wentylacji róĹźnych obiektów takich jak: żłobki, przedszkola, obiekty biurowe oraz inne, nie tylko o przeznaczeniu gastronomicznym.
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  - rekuperacja - rozwiązanie dla osób chcących zredukować koszty związane z ogrzewaniem domu i podgrzewaniem C.W.U, zwiekszające komfort klimatyczny.  W celu zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w budynkach mieszkalnych i usługowych stosuje się centrale wentylacyjne - rekuperatory, które dzięki swojej budowie mogą odzyskiwać ciepło z powietrza usuwanego. Rekuperator jest to wymiennik ciepła znajdujący się w centralce wentylacyjnej, który ma za zadanie przejmowanie ciepła;
 • kurtyny powietrzne - montowane najczęściej nad drzwiami w budynkach przemysłowych i galeriach handlowych w celu oddzielenia powietrza zewnętrznego od wewnętrznego. WyposaĹźane w nagrzewnicę wodną lub elektryczną oraz regulator;
 • aparaty grzewcze - aparaty nawiewne standardowo wyposaĹźone w wentylator, filtr i nagrzewnicę. Urządzenia posiadają mały i średni przepływ powietrza

 

 

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt telefoniczny bądĹş za pomocą poczty e-mail.

Dlaczego klienci własnie nas wybierają?

Oto, co cechuję naszą firmę:
 • 1
 • Ogromne doświadczenie w zakresie projektowania i montażu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych i chłodniczych
 • 2
 • Doświadczenie oraz zasoby pozwalające na całościową obsługę techniczną.
 • 3
 • Od początku istnienia firmy, podstawowym celem jej działalności było dostarczanie usług i wyrobów na najwyższym poziomie.
Orologi replica Rolex replica Orologi Rolex replica Rolex replica